середа, 1 липня 2015 р.

ВИМОГИ ОДА ДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ І ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

   В черговий раз наша ОДА починає грати в демократію за правилами шулерів. Чому?
Можу пояснити.
   Коли в інших містах чи районах для реєстрації вимагають просто копію свідоцтва про реєстрацію в нас вимагають копію витягу з Єдиного реєстру, що є платною і вже вносить обмеження для участі більшості організації області, бо треба її брати в одному місці і якщо туди нагряне всі 2000 або більше організацій. то заблокують всіляку роботу цієї установи, що зветься Єдине вікно...
   Чому їх не влаштовує копія свідоцтва про реєстрацію важко зрозуміти...ДО УВАГИ ГРОМАДСКОСТІ !
Повідомлення ініціативної групи з підготовки Установчих зборів
з формування Громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації
Відповідно до Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 17.06.2015 № Р-278/0/3-15 утворена ініціативна група з підготовки Установчих зборів з формування Громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації. До складу ініціативної групи ввійшли представники інститутів громадянського суспільства в кількості 88 осіб, які обрали на своєму засіданні 24.06.2015 року робочу групу – Мандатну комісію з прийому і опрацюванню документів учасників Установчих зборів ( список додається).
Мандатна комісія на своєму засіданні 30.06.2015 року затвердила порядок прийому документів, вимоги до них відповідно до Постанови КМУ від 03.11.2010 року № 996 зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 08.04.2015 № 234, план-графік роботи та графік роботи комісії та інформує інститути громадянського суспільства, які бажають прийняти участь в Установчих зборах по формуванню Громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації, про наступне.
Для участі в Установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в Установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як власником бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових
обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);
- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Заява до ініціативної групи для участі в Установчих зборах та документи, що додаються до заяви відповідно до п.8 Типового положення (зі змінами), мають бути актуальними станом на день подання документів.
Приймання заяв для участі в Установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення, 17 липня 2015 року.
У разі виявлення невідповідності документів, поданих институтом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення Установчих зборів (01.08.2015) письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів (до 08.08.2015).
За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення Установчих зборів (08.08.2015) список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в Установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в Установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.
Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в Установчих зборах є:
- невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Типового положення;
- неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк 7 днів, визначений Типовим положенням;
- невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;
- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в Установчих зборах;
- відмова інституту громадянського суспільства від участі в Установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в Установчих зборах, у процесі припинення.
Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в Установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в Установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення Установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб (12.08.2015).
Під час проведення Установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія. Протокол Установчих зборів, відомості про склад громадської ради облдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
Облдержадміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу Установчих зборів.
До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих
організацій тощо) для участі в Установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.
До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
Склад громадської ради формується на Установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в громадській раді є індивідуальним
Строк повноважень складу громадської ради - два роки.
Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації планується провести в суботу 15 серпня 2015 року (місце і час проведення установчих зборів буде визначено після припинення приймання заяв і повідомлено додатково).
Заяви приймаються з 03 липня по 17 липня за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 62/14, 2-й поверх тел. (0562) 31-65-69.
Графік роботи мандатної комісії для прийому заяв встановлений наступний:
- прийом документів з понеділка по п’ятницю:
по чьотним дням – з 10.00 до 14.00, по нечьотним дням – з 14.00 до 18.00;
- субота, неділя – вихідні.
Заява з доданими документами можуть надаватися до ініціативної групи на вказану адресу поштою з описом вкладених документів та дотриманням термінів подання документів або безпосередньо особисто
Контактні особи:
Лавров Олексій Ігоревич – заступник начальника управління з питань внутрішньої політики Дніпропетровської обласної державної адміністрації, тел.: 770-90-42;
Кучеренко Галина Василівна – голова мандатної комісії ініціативної групи, тел.: 096-472-07-01;
Сухов Василь Євгенович – заступник голови мандатної комісії ініціативної групи, тел.: 095-230-17-12.
МАНДАТНА КОМІСІЯ
з прийому та опрацюванню документів учасників Установчих зборів
з формування нового складу громадської ради
при Дніпропетровській облдержадміністрації
П.І.Б. Статус
Кучеренко Г.В. Голова комісії
Сухов В.Є. заступник голови комісії
Мищенко О.О. заступник голови комісії
Колохіна А.С. секретар комісії
Колодченко ОА. член комісії
Писаревський К.І. член комісії
Король В.В. член комісії
Ешенкулова Н.К. член комісії
Мусаелян Д.П. член комісії
Поповський Я.Л. член комісіїПодібні документи що вимагають в Святошинському районі і вимоги геть інші.
Головна  →  Адміністрація  →  Громадська рада  →  Перелік документів для участі в установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства
Перелік документів
для участі в установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства
для утворення громадської ради при Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації
· заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства
Зразок
До ініціативної групи з підготовки установчих зборів
для формування громадської
ради при Святошинській
районній в м. Києві
державній адміністрації
Заява
Просимо включити до списку учасників установчих зборів по створенню громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації та обрання в члени громадської ради
__________________________________________________________________
(П.І.Б)
Голову (члена) громадської організації
(назва)____________________________________________________________
До заяви додаються:
1. Рішення керівника організації (витяг з протоколу) про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності).
2. Біографічна довідка делегованого представника.
3. Копії документів, що підтверджують легалізацію організації (свідоцтво про реєстрацію).
4. Інформація у довільній формі про результати діяльності організації, спілки, тощопротягом останніх двох років на території Святошинського району.
Голова ГО Підпис Ініціали, прізвище
М.П.
· рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності)
Зразок
Витяг із протоколу засідання правління районної (міської, Всеукраїнської, міжнародної тощо) громадської організації ____ ____________ 20 ___ року №___ м. Київ
Присутні:
голова правління –
заступник голови правління –
Члени правління:
Порядок денний:
Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації.
Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації ПІБ, посада
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні:
Термін: до _________ 20__року.
Головуючий
Секретар
· біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства
Зразок
Біографічна довідка уповноваженого представника організації на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради
ПІБ
Працює
Громадянство Число, місяць і рік народження
Місце народження
Україна, м. Київ
Освіта
Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами
Нагороди, почесні звання
Досвід роботи у виборних органах
Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь
Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я
Членство в громадській організації
Особисті досягнення
Контактна інформація
Можливий напрямок роботи у громадській раді
· копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (свідоцтво про реєстрацію);
· інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
Зразок
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності організації протягом 20__ – 201_ років
1.
Назва організації
2.
Скорочена назва організації.
3.
Дані про легалізацію організації.
4.
Адреса, контакти.
5.
Мета та напрями діяльності.
6.
Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.
7.
Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду на території Святошинського району(назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.
Посада уповноваженої особи підпис, ініціали, прізвище
М.П. (за наявності)http://svyat.kievcity.gov.ua/content/perelik-dokumentiv-dlya-uchasti-v-ustanovchyh-zborah-za-uchastyu-instytutiv-gromadyanskogo-suspilstva.html

Немає коментарів:

Дописати коментар