субота, 2 травня 2015 р.

ДО УВАГИ ІНОЗЕМНИХ ДОБРОВОЛЬЦІВ

Azov Reconquista

ДО УВАГИ ІНОЗЕМНИХ ДОБРОВОЛЬЦІВ
Довідка про надання іноземцям громадянства (посвідки на проживання, тимчасового притулку)
Шановні іноземці!
Якщо Ви хочете приєднатися до боротьби українського народу проти агресора, необхідно пам'ятати наступне: швидше за все, ваша країна буде проти Вашої участі у війні. Тому Ви можете бути притягнуті до кримінальної відповідальності при поверненні назад, особливо це стосується іноземців з Російської Федерації та Білорусі. Тому Вам варто підготуватися до того, що дана поїздка буде в один кінець.
Існують наступні режими перебування на території України:
1. Отримання громадянства;
2. Вид на проживання;
3. Тимчасовий дозвіл на проживання;
4. Отримання статусу біженця.
Оптимальні можливості надає громадянство або посвідку на проживання в Україні. Це дасть вам максимум прав і зручностей. Якщо ж з певних причин Ви поки не можете подавати документи на отримання громадянства, Ваша тимчасова легалізація може бути досягнута за рахунок дозволу на проживання чи статусу біженця.
1. Громадянство України
Згідно ст.8 Закону України "Про громадянство України", особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України", або особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство і подав заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти, реєструються громадянами України. Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, від іноземного громадянства.
Згідно ст.9 вищевказаного Закону, іноземець або особа без громадянства за їх клопотаннями можуть бути прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).
3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.
Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які складалися з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію".
Для осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні.
4) отримання дозволу на імміграцію.
Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, і на іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" та мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на проживання в Україні;
5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.
Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);
6) наявність законних джерел існування.
Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.
Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.
Відповідно до ст.4 Закону України "Про імміграцію", дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції. Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у встановленому ним порядку по категоріях іммігрантів:
1. діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
2. висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
4. особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
5. особи, які раніше перебували в громадянстві України;
6. батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
7. особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними;
8. особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:
1. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
2. особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
3. особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
4. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
5. закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.
Таким чином, оптимальними варіантами для отримання громадянства України є:
1. Народження або постійне проживання особи або його близьких родичів на території, яка стала територією України;
2. Отримання дозволу на імміграцію чи громадянства на підставі видатних заслуг перед Україною або якщо надання громадянства України такій особі становить державний інтерес.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект, спрямований на спрощення прийняття до громадянства іноземців, які допомагають захищати територіальну цілісність України.
2. Посвідка на постійне проживання в Україні
Згідно ст.11 ЗУ "Про імміграцію" та п.3 Порядку оформлення, виготовлення та видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, посвідка на проживання в Україні видається на підставі наявності у іноземця дозволу на імміграцію.
Таким чином, отримання посвідки на постійне проживання можливо за тих же обставин, що і отримання дозволу на імміграцію з метою подальшого оформлення громадянства України, як особі, що має право на набуття громадянства України за територіальним походженням або як особі, надання громадянства (дозволу на імміграцію) якому становить державний інтерес.
Для надання дозволу на імміграцію до заяви додаються такі документи:
1) три фотографії;
2) копія документа, що посвідчує особу;
3) документ про місце проживання;
4) відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі);
5) документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
Крім зазначених документів подається подання центрального органу виконавчої влади України про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України
3. Вид на тимчасове проживання в Україні
Відповідно до ст.4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", посвідка на тимчасове проживання в Україні надається на термін до 1 року з можливістю продовження терміну дії посвідки іноземцям або особам без громадянства, які:
- Відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування;
- Прибутки в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку;
- Прибутки в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;
- Прибутки в Україну для участі у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку;
- Прибутки в Україні для роботи у представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку;
- Прибутки в Україні для проведення культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну для участі в міжнародних і регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку;
- Прибутки в Україну з метою навчання;
- Прибутки в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій - дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» , уклали шлюб з громадянами України.
Таким чином, оптимальними варіантами отримання тимчасового дозволу на проживання можуть бути:
- Отримання виду з метою працевлаштування (після отримання дозволу на працевлаштування в установленому законодавством порядку);
- Отримання виду для участі в міжнародних і регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій.
Для отримання посвідки з метою працевлаштування необхідно мати юридична особа, яка розмістить відповідні вакансії у відповідному територіальному органі державної служби зайнятості і подасть необхідні документи для отримання дозволу на застосування праці іноземця в Україні.
Для отримання посвідки з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій необхідно мати зареєстровану в установленому законом порядку волонтерську організацію, яка подасть до ГТС відповідне клопотання та інші необхідні документи.
Важливо! Для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні необхідно перед приїздом отримати візу типу «Д», якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.
4. Статус біженця
Біженцем може бути визнано особа, яка не є громадянином України і яке внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.
Для отримання статусу біженця особа протягом 5 робочих днів має звернутися до відповідного територіального органу міграційної служби із заявою про визнання біженцем або особою, що вимагає додаткового захисту. Даний статус діє не більше 5 років.
Слід мати на увазі, що статус біженця є політичним статусом. Вам необхідно буде пройти дві співбесіди, також дуже важливо, щоб Ви могли подати будь-які документи, що підтверджують переслідування на території іноземної держави.
Серед документів, що підтверджують, що Вам загрожують і Вас переслідують можуть бути: різні кримінально-процесуальні акти, постанови, рішення, різні публікації про Вас в засобах масової інформації, публічні заклики до розправи над Вами в соціальних мережах або інтернеті та інші подібні.
5. Прикінцеві положення
Бажано, щоб перед приїздом в Україну у Вас був пакет готових документів, особливо це стосується тих документів, які Ви можете отримати тільки у вашій країні.
Обов'язково перед приїздом Ви повинні:
1. отримати виданий уповноваженим органом іноземної держави документ про те, що Ви на території іноземної держави не скоювали тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства і не здійснювали геноцид;
2. підготуватися до витрат на нотаріальні послуги та послуги перекладача;
3. відомості про склад сім'ї, копію свідоцтва про шлюб (якщо Ви перебуваєте в шлюбі);
4. якщо Ви хочете отримати статус біженця, слід додатково мати документи, зазначені в п.4 цієї інструкції.

Немає коментарів:

Дописати коментар